မလေးရှားသို့ သွားရောက်ဆေးကုသလိုသော လူနာများ၊ ကျန်းမာရေးခရီးသွားများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များ